PËR KOMPANINË
INSTALL ENGINEERING

Install Engineering është një kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve të tregëtimit, projektimit dhe instalimit të sistemeve të ngrohjes qëndrore , klimatizimit, ventilimit dhe hidraulikës.

E formuar ne vitin 1999, sot stafi ka mbi 30 punonjës të kualifikuar, nga te cilët inxhiner të termoenergjetikës me pervojë mbi 40 vjeqare, dhe veprimatarine e saj e shtron ne 4 pika shitëse në vend, me siperfaqe totale mbi 6000 m², për të mbuluar më së miri territorin dhe kërkesën e tregut.

Si aktivitet kryesor tregëtimin e komponenteve të sistemeve termoenergjetike, të dizanjuara dhe të prodhuara nga kompanitë më të njohura Europiane dhe më gjerë, Kompania jonë tashmë me mbulushmerinë më të madhe në gjithë vendin, numron mbi 20.000 klientë të kënaqur dhe mbi 150 projekte të mëdha të realizuara gjatë këtyre viteve të fundit.

Shërbimet e projektimit dhe instalimit të këtyre sistemeve realizohen nga stafi i inxhinierëve dhe grupet punese profesionale me pervojë të gjatë, duke filluar nga hapësira të vogla banimi deri tek objektet të mëdha komerciale, publike dhe industriale.

Install Enginering Website big logo
LOKACIONI
Str. Ilaz Kodra, 10.000 Prishtina, Kosova