Lokali në Prishtinë
Lokali në Fushë Kosovë
Depo në Lipjan